CSR Raport

 
 
 
 
 
 
 

Dostępna do pobrania, PDF-wersja Raportu CSR zapewnia przejrzysty przegląd postępów jakie poczyniliśmy w naszych głównych obszarach CSR.

W okresie 30 lat handlu, zawsze działamy zgodnie z zasadami sprawiedliwości, uczciwości i innowacyjności. Pracujemy ciężko każdego dnia, aby zapewnić zadowolenie klientów i zdobyć ich zaufanie poprzez oferowanie wysokiej jakości produktów i usług zarówno poprzez zapewnienie przejrzystości filozofii biznesu oraz dobrowolne ujawnianie informacji:


Strategia Korporacji
Kierownictwo Operacyjne
Strategia Produktu
Ład Korporacyjny

Dokładamy wszelkich starań, aby spełnić podstawowe wymagania, jakimi są osiąganie zysków dla naszych akcjonariuszy, ale także wzmocnić nasze relacje z interesariuszami, klientami i pracownikami. W ramach wysiłków EET Grupa kładzie szczególny nacisk na pogłębianie pozytywnych przekonań, dobrych praktyk, etykę biznesu, ochronę środowiska naturalnego oraz budowanie wzajemnie korzystnych stosunków między naszymi interesariuszami i nami.


Kliknij na ząłaczony obrazek po prawej aby pobrać CSR report.

{{vmRightBottomPopup.successMsg}}

{{vmRightBottomPopup.title}}

{{vmRightBottomPopup.body}}

*
*